Địa chỉ: Nam Dương Lục Ngạn Bắc Giang
 • Nguyễn Thị Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0333744584
  • Email:
   phuongbay@gmail.com
 • Phạm Thị Huyền Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0982450288
  • Email:
   phamthihuyenngoc@gmail.com